Kartelat Informative

Me poshte do gjeni kartelat informative per sherbimet qe ofrohen ne Arkivin Qendror Teknik te Ndertimit. Keto kartela i gjeni gjithashtu te publikuara ne faqen zyrtare te ADISA.

AL031025 2019-02-11
Dhenie e nje flete projekti mbi dimension A0

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj

Shkarko Kartelen
AL031026 2019-02-11
Flete Preventivi, Parashtrese, Vendime etj

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj

Shkarko Kartelen
AL031027 2019-02-11
Dhenie e nje plani rregullues Qyteti (Fshati)

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen
AL031028 2019-02-11
Dhenie Plansheta Gjeodezike

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen
AL031029 2019-02-11
Thellesia e Sondave e Puseve

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen
AL031030 2019-02-11
Studime e Punime Gjeologjike e Gjeofizike

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen