Kartelat Informative

Me poshte do gjeni kartelat informative per sherbimet qe ofrohen ne Arkivin Qendror Teknik te Ndertimit. Keto kartela i gjeni gjithashtu te publikuara ne faqen zyrtare te ADISA.

AL031017 2019-02-11
Shikim Materiali

Formulari per shikimin e dokumentit teknik-arkivor

Shkarko Kartelen
AL031018 2019-02-11
Dhenie Dokumenti Teknik Arkivor (Gen Plan A4)

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen
AL031019 2019-02-11
Dhenie Ddokumenti Teknik Arkivor Gen Plan A3

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen
AL031020 2019-02-11
Dhenie Dokumenti Teknik Arkivor (Dosje Pronesie)

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen
AL031021 2019-02-11
Dhenie Dokumenti Teknik Arkivor Flete – Projekti

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj

Shkarko Kartelen
AL031024 2019-02-11
Dhenie e nje flete Projekti – Tip

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj

Shkarko Kartelen