STACIONET

ISBN: 978-9928-131-54-6| Published: 2016-11-08 450 - Viewers

Ky botim vjen si finalitet i nje proiekti kerkimor, i zhvilluar ne kuader te bashkepunimit mes Fakultetit te Arkitektures dhe Urbanistikes dhe Arkivit Qendror Teknik te Ndertimit, nen ombrellen e Universitetit Politeknik te Tiranes e Ministrise se Zhvillimit Urban. Libri eshte vijim i natyrshem i nje pune dokumentuese e analizuese te nisur me heret, qe fokusohet ne trashegimine e ndertuar ne vitet 1945-1990 dhe perdor si instrument ekzaminues tipologjine arkitektonike. Pikerisht, kjo trashegimi mbetet nyja qe bashkon keta dy partnere ne proiekt: Arkivi Qendror Teknik i Ndertimit, si burimi me i pasur me informacion mbi proiektin arkitektonik e proceset e projektimit ne vitet e realizmit socialist dhe Fakulteti i Arkitektures e Urbanistikes, si strukture akademike me interes te vazhduar kerkimor ne ceshtjet e lidhura me zhvillimin e arkitektures. Per me teper, kjo shkolle e ka te ndertuar filozofine e sai formuese mbi tipologjine arkitektonike, ku kjo e fundit eshte mjeti permes te cilit studenti edukohet me nie qasie komplekse ndaj arkitektures e qytetit.

Ky botim fokusohet ne studimin e ndertesave ne sherbim te transportit ne Shqiperi, si nje tipologji arkitektonike, evoluimi i se des nuk eshte trajtuar me pare. Ne kete kotegori perfshihen te gjitha Ilojet e transportit, duke filluar nga ai automobilistik, hekurudhor, detar e deri tek ai ojror. Ne vijim, ndertesave te transportit do t'u referohemi me termin 'stacione', ku, ne aspektin arkitektonik, me te hasurat dhe me dometheneset jane stacionet hekurudhore qe shpeshhere sherbenin edhe si stacione per autobuset nderqytetes.

Autoret: Denada Veizaj, Gjergj Islami, Gjergj Thomai

Duhet të jeni të Identifikuar qe të pelqeni/vlersoni postimin!

(0) Comments

You need to Log In to comment this post!