Promovimi i Botimeve Urat dhe Ujesjellesat

ISBN: 000-0000-000-00-0| Published: 2016-12-05 498 - Viewers

Promovimi i botimeve Urat dhe Ujesjelles, u bë në Fakultetin e Inxhinjerisë së Ndërtimit, në bashkëpunim me MZHU!

Autoret: AQTN

Duhet të jeni të Identifikuar qe të pelqeni/vlersoni postimin!

(0) Comments

You need to Log In to comment this post!