Vlerat kombetare, kulturore e historike

ISBN: 000-0000-000-00-0| Published: 2013-12-07 445 - Viewers

Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit dhe Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit organizuan me datë 07/12/2013 një aktivitet me temë "Vlerat kombëtare, kulturore e historike në fushën e ndërtimit, që posedon Arkivi". Qëllimi kryesor i aktivitetit të zhvilluar në ambjentet e Arkivit Qëndror Teknik të Ndërtimit dhe më pas në Hotel "Diplomat" ishte rikthimi i vëmendjes te ky institucion i rëndësishëm përsa i përket ruajtjes dhe dokumentimit të materialeve të ndryshme në fushën e ndërtimit, si edhe shpalosja e planit të punës për sistemimin e dokumentave, mirëmbajtjen e tyre dhe dixhitalizimin e arkivit.

Ristartimi i punës së AQTN-s për të kryer një proçes lidhur me objektivat e saj si dhe gjithë përfshirjen e aktorëve të interesuar në studime të ndryshme historike dhe akademike. Dixhitalizimi përfundimtar sa më i shpejtë i të gjithë dokumentacionit të mësipërm dhe sistemimi i këtij fondi. Vendosja e bashkepunimit të të gjithë aktorëve të interesuar në baza institucionale me marreveshje bashkëpunimi përkatëse. Vazhdimi i punës për arkivimin e të gjithë dokumentacioneve në fushën e urbanistikës, arkitekturës dhe ndërtimit në përgjithësi, për të bërë të mundur që ky informacion të mos humbasë, por të shërbejë për të ardhmen.

Autoret: AQTN

Duhet të jeni të Identifikuar qe të pelqeni/vlersoni postimin!

(0) Comments

You need to Log In to comment this post!