Hotelet - Para 1990

ISBN: 978-9928-131-80-5| Published: 2019-02-24 201 - Viewers

Hotelet (Para 1990 - Zhvillimi i Tipologjisë në Shqipëri). Ne kete botim, synohet qe nepermjet prezantimit te arkitektures se hoteleve te evidentohet, pervec domethenies se struktures se per cfare sherben, pa iu referuar hireve te se kaluares, te prezantohet forca e kohezionit te tyre me historine e vendit. Per kete qellim kemi nje prezantim kronologjik referuar grup viteve te historise se Shqiperise. Hotelet ne vendin tone, ashtu si ne tere boten 'Jane determinant ne formatimin e qendres se qyteteve, me synimin qe pervec realizimit te funksionit, te perfaqesojne nje nga strukturat pikante te qytetit. Vihet re qe autoret, pothuajse ne tere boten pak preokupohen, qe struktura te bej kohezionin me pëlhurën urbane te qytetit, por te realizoje funksionin brenda nje imazhi te vecante. Historikisht, kjo strukture e banuar, qe fillon me hanet dhe vazhdon me godinat qytet formuese, ne Shqiperi ka gene po aq domethenese si ne tere boten. Nje kategori te vecante perfaqesojne edhe hotelet e pushimit, si ato malore edhe ato bregdetare, duke luajtur nje rol te madh edhe per njohjen e popujve

Autoret: Gjergj Thomai, Florian Nepravishta, Oketa Hoxha

You need to Log In to Like and Rate this post!
Average Rating: 4.0

Like: 2


(1)Comments

  • john.doe

    2019-05-17 09:16:05

    Nje botim shume prezantues i arkitektures se Hoteleve gjate periudhes se komunizmit :-)

You need to Log In to comment this post!