Register Page

Regjistrohuni/Logohuni qe te keni akses ne menute me specifike ne lidhje me fondet perkatse si edhe per te qene sa me interaktiv duke komentuar, pelqyer postimet si dhe per te qene i informuar me sherbimet qe ofrojme.
* Se shepjti do te ofrohet aksesi per perdoruesit e regjistruar ne listen e fondit "Fondi Arkivor", ku do te keni mundesine te shfletoni titujt e shume projekteve dhe dokumenteve qe AQTN administron.