Lista e Shërbimeve të AQTN

Nr Emërtimi Njësia Cmimi
1 Plotësimi i kërkesës nga personat privat (ka të bëje vetëm me shikimin e nj dokumenti teknik) lekë 200
2 Dhënien e një flete projekti (bardh e zi) lekë 2215
3 Dhënien e një flete projekti (me ngjyra) lekë 3215
4 Dhënje e një flete projekti tip lekë 750
5 Dhënje e një flete projekti mbi dimensionin A0 (Y* është shumëfishi i fletës) lekë Y * 2215
6 Dhënie gen-plan nga hartat për një pronësi, format A-4 (bardh e zi) lekë 1450
7 Dhënie gen-plan nga hartat për një pronësi, format A-4 (me ngjyra) lekë 1630
8 Dhënie gen-plan nga hartat për një pronësi, format A-3 (bardh e zi) lekë 2900
9 Dhënie gen-plan nga hartat për një pronësi, format A-3 (me ngjyra) lekë 3260
10 Dhënie dosje pronësie (Y * është numri i fletëve në dosje) (bardh e zi) lekë 1450 + (270 * Y)
11 Dhënie dosje pronësie (Y * është numri i fletëve në dosje) (me ngjyra) lekë 1630 + (270 * Y)
12 Dhënie e një flete preventivi, parashtresë, vendim i këshillit teknik, etj. (Y * është numri i fletëve në dosje) lekë 550 + (20 * Y)
13 Dhënie e një plani rregullues qyteti (fshati)
Qytete me popullsi 10.000 Banorë lekë/ha 750
Qytete me popullsi 20.000 Banorë lekë/ha 1000
Qytete me popullsi 50.000 Banorë lekë/ha 1350
Qytete me popullsi 100.000 Banorë lekë/ha 1700
Qytete me popullsi 200.000 Banorë lekë/ha 2000
Qytete me popullsi mbi 200.000 Banorë lekë/ha 2250
Fshatra me popullsi 500 Banorë lekë/ha 175
Fshatra me popullsi 1.000 Banorë lekë/ha 230
Fshatra me popullsi 2.000 Banorë lekë/ha 270
14 Dhënie plansheta gjeodezike
- Për shkallën 1 : 2000 lekë/ha 500
- Për shkallën 1 : 1000 lekë/ha 660
- Për shkallën 1 : 500 lekë/ha 1180
- Për shkallën 1 : 200 lekë/ha 1820
- Për shkallën 1 : 100 lekë/ha 2400
15 Dhënie e thellësisë së sondave e puseve lekë/ml 1350
16 Për dhënie e studimeve e punimeve Gjeologjike e gjeofizike:
- Deri në 5 ha lekë/ha 2700
- Deri në 10 ha lekë/ha 2400
- Deri në 20 ha lekë/ha 1520
- Deri në 30 ha lekë/ha 900
- Në mbi 30 ha lekë/ha 500
17 Dhënie e një pike koordinate lekë 700
18 Fletët koreografike të projekteve të ujësjellësa-kanalizimeve do të jepen si më poshtë:
- Për shkallën 1 : 50.000 lekë/ha 95
- Për shkallën 1 : 40.000 lekë/ha 125
- Për shkallën 1 : 30.000 lekë/ha 155
- Për shkallën 1 : 25.000 lekë/ha 225
- Për shkallën 1 : 20.000 lekë/ha 275
- Për shkallën 1 : 10.000 lekë/ha 325
- Për shkallën 1 : 5.000 lekë/ha 375
19 Fletët koreografike të projekteve të ujësjellësa-kanalizimeve (kur jepen pjesore) lekë 2215
20 Dhënie fotografi dixhitale të dokumentit teknik lekë 2890
Fillimi

Na ndiqni në Facebook për të rejat më të fundit
2017 © AQTN. All rights reserved.