Fondi Arkivor Infrastrukturë

Ky fond ka në administrim dhe mirëmban 8490 dosje me 50 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të  urbanistikës prej viteve 1917 deri 1990 ku të specifikuara janë:

  • Dosje me leje ndërtimi të pronarëve para dhe pas çlirimit.
  • Dosje të urbanistikës pas çlirimit ( plane rregullues, studime urbanistike, relieve, etj,.).
  • Dokumentacione të urbanistikës për qytetet në bazë të V.K.M.
  • Dokumentacione të urbanistikës së qyteteve para e pas çlirimit.

Dokumentacioni më i vjetër është  “ Rregullimi i Tiranës ”, viti 1917.

Last updated 30/01/2017

Fillimi

Na ndiqni në Facebook për të rejat më të fundit
2017 © AQTN. All rights reserved.