Fondi Arkivor Infrastrukturë

Ky fond ka në administrim dhe mirëmban 18 000 dosje me 42 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të planshetave, elaboraveve dhe studimet gjeologjike ku të specifikuara janë:

  • Studime gjeologjike – gjeodezike.
  • Materiale ndihmëse për gjeodezinë.
  • Plansheta me nomeklaturë.
  • Plansheta pa nomeklaturë.

Dokumentacioni më i vjetër është  “ Studime gjeologjike – ixhinjerike ” , të viteve 1950.

Last updated 30/01/2017

Fillimi

Na ndiqni në Facebook për të rejat më të fundit
2017 © AQTN. All rights reserved.