Fondi Arkivor Infrastrukturë

Ky fond ka në administrim dhe mirëmban 8400 dosje me 350 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të objekteve arkitekturë – industriale prej viteve 1945 deri 1990 ku të specifikuara janë:

  • Dokumentacione të objekteve industriale.
  • Dokumentacione të objekteve shoqërore.
  • Dokumentacione të objekteve të ardhura nga I.S.P.U.N.
  • Dokumentacione të objekteve shoqërore dhe industriale të huaja.
  • Dokumentacione të objekteve social - kulturore para dhe pas clirimit.

Last updated 30/01/2017

Fillimi

Na ndiqni në Facebook për të rejat më të fundit
2017 © AQTN. All rights reserved.