Takim me Projektuesit 2016

ISBN: 000-0000-000-00-0| Published: 2016-10-06 85 - Viewers

Me datë 06.10.2016, Arkivit Qëndror Teknik i Ndërtimit, zhvilloj një takimi të përbashkët me projektuesit, në kuadrin e bashkpunimit dhe shkëmbimit të ideve në fushën e projektimit dhe zbatimit. Lista e Arkitektëve dhe Inxhinierëve të takimit: Spiro Bakallbashi, Petrit Hoxha, Spartak Bagllamaja, Elmaz Xhediku, Arben Shtylla, Farudin Hoxha, Isan Prushi, Fitim Ballo, Rafael Kotte, Shpresa Kotte, Kujtim Meka, Ark. Pirro Vaso

Autoret: AQTN

You need to Log In to Like and Rate this post!
Average Rating: 0

Like: 0


(0)Comments

You need to Log In to comment this post!